Haagse Colleges

ZES SCHOLEN
MET AMBITIE

De Haagse Colleges bestaat uit zes samenwerkende scholen in het voortgezet onderwijs. Wij geven ruimte aan persoonlijke ontwikkeling, professionele groei en innovatie. Door onze samenwerking versterken we elkaar en zijn we een zeer aantrekkelijke werkgever.
We zijn een onderdeel van Lucas Onderwijs, een scholenkoepel in het primair en voortgezet onderwijs.

 
Haagse Colleges
 

EEN ORGANISATIE
MET MEERWAARDE...

Wij zijn zes ondernemende, zelfstandige scholen. Wij werken samen om in het belang van onze leerlingen en medewerkers, aantoonbaar meerwaarde te creëren voor elk van onze scholen. Zo werken wij gezamenlijk aan de kwaliteit van het onderwijs en ons werkgeverschap. Onze samenwerking wordt gekenmerkt door “leren van en met elkaar”.

Dus naast verantwoordelijkheid voor de eigen school ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de scholen van de Haagse Colleges. Wij werken vanuit waarden die in oorsprong zijn ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap. Onze zes scholen bieden samen vrijwel alle vormen van voortgezet onderwijs en maken onderdeel uit van de stichting Lucas Onderwijs.

Vacatures

Vacatures van de Haagse Colleges staan op de site van Lucas Onderwijs.

lucas onderwijs

DE POPULIER - HELDRING VMBO - HOFSTAD LYCEUM - HOFSTAD MAVO - HOFSTEDE PRO - ZANDVLIETCOLLEGE